Rodzaje hipotek i ich znaczenie

Rodzaje hipotek i ich znaczenie

Mianem hipoteki określamy ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Bardzo często księgi wieczyste nieruchomości zawierają informacje o ustanowionej hipotece. Ma to na celu zabezpieczenie wierzytelności. Najpopularniejszą formą hipoteki jest zaciągnięty kredyt …

Czytaj więcej

Zasady prowadzenia KPiR

Księga Przychodów i Rozchodów to podstawowa ewidencja zdarzeń gospodarczych dla jednoosobowej działalności, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, jeśli ich właścicielami są osoby fizyczne, a ich dochody nie przekroczyły 2 mln …

Czytaj więcej