Rodzaje hipotek i ich znaczenie

Rodzaje hipotek i ich znaczenie

Mianem hipoteki określamy ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Bardzo często księgi wieczyste nieruchomości zawierają informacje o ustanowionej hipotece. Ma to na celu zabezpieczenie wierzytelności. Najpopularniejszą formą hipoteki jest zaciągnięty kredyt …

Czytaj więcej