Czego dotyczy kurs bajkoterapii?

Czego dotyczy kurs bajkoterapii?

Kurs bajkoterapii w praktyce szkolnej/przedszkolnej to doskonały sposób na lepsze poznanie i poszerzenie wiedzy na temat podstaw sztuki opowiadania, jej zastosowania, a także wykorzystania posiadanych zasobów i potencjału nie tylko podczas pracy z dziećmi, ale także w wielu codziennych sytuacjach. Dlatego też udział w szkoleniu może wziąć każda osoba, która poprzez terapeutyczne wykorzystanie bajek chce pomóc dzieciom zarówno w pokonaniu ich własnych lęków, jak i poradzeniu sobie z troskami dzieciństwa.

Bajkoterapia kurs dostępny na https://spe.edu.pl/bajkoterapia-praktyce-szkolnejprzedszkolnej-bez-limitu-czasowego-marcin/, jest szkoleniem prowadzonym w formie e-learningowej przez doświadczoną placówkę kształcenia ustawicznego SEP. Po jego ukończeniu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu absolwenci otrzymują specjalne zaświadczenie, które uprawnia ich do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi z wykorzystaniem bajek. To właśnie dzięki różnym opowieściom o ludzkich nadziejach, wyzwaniach oraz lękach jesteśmy w stanie bezpiecznie poprowadzić najmłodszych po krainie przygód, które w sposób zrozumiały dla dzieci pokazują jak żyć.

Dla kogo?

Kurs bajkoterapii jest szkoleniem, z którego mogą skorzystać nie tylko nauczyciele i opiekunowie, którzy w ten sposób chcą poszerzyć zarówno posiadaną wiedzę, jak i pracę z dziećmi z wykorzystaniem nowej metody, ale także m.in.:

  • studenci kierunków pedagogicznych,
  • rodzice, którzy w bardziej przystępny i zrozumiały sposób chcą pomóc swoim pociechom w rozwiązywaniu pojawiających się trudności i problemów, zniwelowaniu tzw. lęków dziecięcych oraz rozwinięciu ich empatii i wyobraźni,
  • wszyscy inny, którzy są zainteresowani terapeutyczną mocą bajek, a także efektów, jakie dzięki nim można osiągnąć.

Czego dotyczy i jakie umiejętności pozwala nabyć?

Bajkoterapia to forma terapii, która poprzez fantastyczne opowieści opowiada o realnych problemach naszych pociech. To na przykładzie przygód bajkowego bohatera przedstawiana jest dziecku jego własna sytuacja, co pozwala na oswojenie z emocjami, wskazanie ewentualnych zagrożeń oraz dania/pokazania wskazówek na pozytywne rozwiązanie problemu/wyjście z sytuacji. W ten sposób nasze dziecko otrzymuje osobisty kompas w postaci tzw. narzędzia skrojonego na jego własne potrzeby, dzięki któremu otrzymuje pomoc w drodze do właściwego celu.

Wiedzę, którą uzyskujemy podczas takiego szkolenia, pozwalają na uzyskanie takich umiejętności, które pozwolą m.in. na:

  • łatwiejsze wymyślanie i opowiadanie historii pomocnych w pracy z dziećmi,
  • swobodniejszą pracę z głosami i gestami,
  • odpowiedni dobór opowieści do problemu oraz potrzeb słuchaczy,
  • poznanie struktury bajki terapeutycznej, jej roli oraz znaczenia w rozwoju dziecka,
  • szybsze nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *