Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny w 2024?

Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny w 2024?

Jak co roku uczniowie, którzy kończą szkołę podstawową, będą musieli napisać egzaminy końcowe, mające sprawdzić poziom ich wiedzy i przygotowanie do nauki w szkole średniej. Wielu z nich chce uzyskać jak najlepsze rezultaty, dlatego zadają sobie pytanie, czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?

W tym artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości, jednak odpowiedź zależna jest od poziomu wiedzy poszczególnych uczniów. Dla każdego stopień trudności testu będzie więc inny.

Etapy egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty ma na celu sprawdzić wiedzę z różnych dziedzin, dlatego podzielony jest na 3 części:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy (najczęściej język angielski).

W zależności od predyspozycji absolwentów każda część będzie trudniejsza lub łatwiejsza do napisania. Wszystkie pozwalają sprawdzić różne umiejętności i wiedzę z zakresu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jak wyglądają poszczególne etapy egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin z języka polskiego

Pierwszym testem dla absolwentów szkoły podstawowej jest egzamin z języka polskiego. W tym roku odbędzie się on 14 maja. Na jego napisanie uczniowie mają 120 minut. Uczeń może wnieść na salę jedynie czarny długopis lub pióro.

Egzamin z polskiego składa się z części z pytaniami zamkniętymi i pisemnej, w której trzeba napisać rozprawkę lub inną, dłuższą formę (np. opowiadanie). Początkowe pytania sprawdzają wiedzę oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Przygotowując się do tego egzaminu ósmoklasisty, warto przypomnieć sobie lektury obowiązkowe i wiedzę na temat języka polskiego oraz epok dziejowych.

Egzamin z matematyki

Ten test to zmora największej ilości uczniów. Obejmuje wszystkie zagadnienia, z którymi zapoznajemy się w szkole podstawowej. W arkuszu znajdziemy zadania zamknięte, do których wybieramy odpowiedź, i otwarte, gdzie pod uwagę brane jest całe rozwiązanie. Naukę do egzaminu ósmoklasisty z matematyki powinno się zacząć wcześniej, żeby przypomnieć sobie wszystkie wzory, zależności i sposób rozwiązywania zadań z geometrii, algebry i analizy.

Na egzamin ósmoklasisty z matematyki, oprócz czarnego pisaka można wnieść też linijkę. Test ten uczniowie napiszą 15 maja, a na rozwiązanie zadań będą mieć 100 minut.

Egzamin z języka obcego

Ostatnim egzaminem ósmoklasisty jest egzamin z języka obcego nowożytnego. Większość uczniów wybiera angielski, ale zdarzają się też tacy, którzy wolą język niemiecki, hiszpański, francuski, włoski czy rosyjski. Niezależnie od wyboru, do tego sprawdzianu w 2024 wszyscy przystąpią 16 maja.

Na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego sprawdzane są takie umiejętności, jak:

  • słuchanie,
  • czytanie ze zrozumieniem,
  • znajomość gramatyki,
  • umiejętność pisania krótkich form wypowiedzi.

Ogromną część testu sprawdzającego wiedzę absolwentów podstawówek stanowią zadania zamknięte.

Pamiętaj, żeby na każdy egzamin ósmoklasisty zabrać ze sobą także dokument tożsamości!

Egzamin ósmoklasisty – jak zdać?

Egzamin ósmoklasisty to najważniejszy egzamin w życiu ucznia (kolejnym będzie dopiero matura). Dobra wiadomość jest taka, że nie da się nie zdać egzaminu ósmoklasisty! Jednak im lepszy wynik, tym większa szansa na dostanie się do wymarzonej szkoły średniej.

Choć jest to rzadka sytuacja, to zdarza się, że nie wszyscy przystąpią do testu z każdego przedmiotu (np. z powodów zdrowotnych). Dla takich uczniów wyznaczony jest kolejny termin w dniach 10-12 czerwca 2024.

Jak się przygotować na egzamin po szkole podstawowej?

Przygotowania do egzaminu po podstawówce powinno się zacząć wcześniej, żeby mieć czas na nadrobienie zaległości. Jeśli jednak chcesz powtórzyć tylko część materiału, to warto skorzystać z kursów, np. symposio.pl. Pod okiem nauczycieli można utrwalić i uporządkować wiedzę z języka angielskiego, polskiego czy matematyki. Po takiej nauce uczeń rozwiąże nawet najtrudniejsze zadania, a wybór szkół średnich będzie ogromny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *