Czym jest tyflopedagogika?

Czym jest tyflopedagogika?

Pedagogika u osób niewidomych lub słabowidzących wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a także określonych cech charakteru. Studia z zakresu tyflopedagogiki mają na celu merytoryczne przygotowanie osób, które podejmą się tego zadania w wielu specjalistycznych placówkach edukacyjnych.

Studia tyflopedagogiczne – charakterystyka i przeznaczenie

Tyflopedagogika to specyficzny rodzaj działań pedagogicznych, w których szczególny nacisk kładzie się na zajęcia z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Ograniczone zdolności poznawcze tychże osób w połączeniu z nieco innymi ścieżkami komunikacji sprawiają, że konieczne jest w ich przypadku wdrożenie alternatywnych rozwiązań pedagogicznych.

I właśnie dlatego tyflopedagogika studia podyplomowe to kierunek przeznaczony dla:

  • pedagogów,
  • terapeutów,
  • nauczycieli.

Czego można nauczyć się w trakcie studiów tyflopedagogiki?

W ramach prowadzonego nauczania osoby uczęszczające na zajęcia będą zapoznawać się z zagadnieniami dotyczącymi ww. problemów w sposób teoretyczny, ale też i praktyczny. Dzięki zastosowaniu dwupłaszczyznowej metody nauczania studenci zapoznają się z metodyką nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową, a także ze schorzeniami i wadami wzroku.

W toku zajęć słuchacze będą też zaznajamiać się z podstawami okulistyki i optometrii, które są kluczowe w kontekście diagnozowania stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Poruszane będą też tematy związane z alfabetem Braillea, orientacją przestrzenną, a także szeroko rozumianą diagnostyką tyflopedagogiczną.

Tak bogata podbudowa merytoryczna jest niezbędna po to, aby – w połączeniu ze studiami pedagogicznymi – można było uzyskać kwalifikacje niezbędne do tak wymagającej pracy.

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe tyflopedagogiczne?

Tyflopedagogika to nauka, której specjaliści są bardzo poszukiwani na rynku pracy. To także kierunek dla osób, które czują wewnętrzną potrzebę pomocy tym, którzy nie mogą wchodzić w interakcję z otoczeniem za pomocą dobrze funkcjonującego narządu wzroku. Aby podjąć się pracy w tej specjalności, niezbędna jest cierpliwość, przyjazne nastawienie do podopiecznych, a także chęć rozwoju. Nie jest bowiem tajemnicą, że metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową ulega stałej modyfikacji i doskonaleniu.

Reasumując, absolwent tego kierunku uzyskuje kwalifikacje nauczyciela wspomagającego do pracy z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową. Jest to ceniony specjalista, który swoją wiedzą może dzielić się w Polsce i za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *