Dochodzenie odszkodowań – jak przebiega cały proces?

Dochodzenie odszkodowań - jak przebiega cały proces?

Szkoda komunikacyjna może się przydarzyć nawet najbardziej doświadczonemu kierowcy. Jeśli jednak właściciel pojazdu ma wykupione AC lub zdarzenie powstało nie z jego winy, ma prawo do uzyskania odszkodowania. Właśnie dlatego składki OC są w naszym kraju obowiązkowe. Warto wiedzieć, jak przebiega proces uzyskania odszkodowania oraz na jakie formalności należy przygotować się w toku sprawy.

Na miejscu zdarzenia

Jeszcze na miejscu całego zdarzenia należy spisać tzw. protokół sprawcy kolizji. Jest to pisemne oświadczenie, którym sprawca potwierdza swoją winę, a także powinien opisać lub naszkicować sytuację, w wyniku której doszło do kolizji drogowej. Na oświadczeniu muszą znaleźć się dane stron – dane personalne, numery polis OC, a także dane samych pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Warto wozić przykładowy formularz takiego oświadczenia w samochodzie. Wypełnienie protokołu może w przyszłości zredukować ilość formalności do załatwienia przy ubieganiu się o wypłatę odszkodowania. Jeśli strony nie mogą dojść porozumienia odnośnie tego kto zawinił, spór musi rozstrzygnąć policja.

Dalsze formalności

Szkoda powinna być zgłoszona jak najszybciej – warto zorientować się, jaki czas wyznaczają na zgłoszenie szkody konkretni ubezpieczyciele. Termin ten w większości przypadków nie powinien przekraczać 30 dni od daty zdarzenia. Zgłoszenie o powstałej szkodzie można złożyć telefonicznie, drogą internetową oraz tradycyjną pocztą. W ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować poszkodowanego o statusie jego sprawy.

Jak szybko zostanie wypłacone odszkodowanie?

Ubezpieczyciel, do którego szkoda została zgłoszona, ma 30 dni na wypłatę należnego odszkodowania zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli zaistniały inne, sporne okoliczności, czas na wypłatę odszkodowania może się wydłużyć do maksymalnie 90 dni. Terminy te nie obowiązują, jeśli toczy się sprawa cywilna lub karna związana ze zdarzeniem komunikacyjnym. Większość towarzystw ubezpieczeniowych stara się stosunkowo szybko wypłacać odszkodowanie, proponując określoną sumę na podstawie opisu uszkodzeń w pojeździe oraz zdjęć wykonanych przez poszkodowanego. Nie zawsze jednak suma ta odpowiada kosztom naprawy. Do poszkodowanego może również zostać wysłany rzeczoznawca, który na miejscu oceni wartość uszkodzeń. Jeszcze inną opcją jest tzw. bezkosztowa likwidacja szkody w warsztacie współpracującym z danym ubezpieczycielem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *