Jak dbać o przemysłowe instalacje chłodnicze? Serwis i konserwacja

Jak dbać o przemysłowe instalacje chłodnicze? Serwis i konserwacja

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych typów przemysłowych systemów chłodniczych – od zamrażarek do przechowywania żywności po chłodnie do utrzymywania zimnych napojów podczas przyjęć w domu lub w pracy, a nawet wielkoskalowe przemysłowe systemy chłodnicze do magazynów, w których przechowuje się tysiące produktów w temperaturze zero stopni Celsjusza lub niższej, aby nie uległy zepsuciu przed dotarciem do miejsca przeznaczenia.

Jak dbać o przemysłowe instalacje chłodnicze?

  • Utrzymuj sprzęt w czystości. Regularne czyszczenie układu chłodniczego pomoże zapobiec gromadzeniu się na jego powierzchniach kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń. Może to doprowadzić do zanieczyszczenia wymiennika ciepła, co może spowodować awarię sprężarki.
  • Utrzymuj sprzęt w dobrym stanie technicznym. Regularnie sprawdzaj, czy wszystko działa prawidłowo i jak najszybciej dokonuj niezbędnych napraw, aby system nie zepsuł się, gdy jest najbardziej potrzebny!
  • Należy smarować ruchome części olejem przeznaczonym do stosowania w sprężarkach chłodniczych, co znacznie przedłuży ich żywotność poprzez zapobieganie korozji, rdzewieniu itp.
  • W razie potrzeby należy na bieżąco regulować zawory, manometry lub inne elementy – należy je regularnie sprawdzać.

Serwis i konserwacja

Serwis i konserwacja są ważne dla wszystkich rodzajów urządzeń, ale szczególnie istotne są dla przemysłowych systemów chłodniczych.

Serwis i konserwacja mogą pomóc w zapewnieniu bezpiecznej pracy urządzeń, a także w utrzymaniu ich wydajności.

Co jest ważne podczas serwisowania przemysłowych systemów chłodniczych?

Podczas serwisowania i konserwacji przemysłowych systemów chłodniczych, jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać.

Po pierwsze, bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak często sprzęt chłodniczy powinien być serwisowany i konserwowany. Będzie to zależeć od rodzaju systemu, który masz i jak bardzo jest on używany. Po drugie, ważne jest, aby technik wykonujący tę pracę nie tylko znał się na rzeczy, ale wiedział co należy zrobić i jak długo trwa sprawdzenie każdej części urządzenia. Wreszcie, podczas pracy z tych systemów upewnij się, że wszystkie protokoły bezpieczeństwa są przestrzegane przez cały czas, ponieważ mogą one być niebezpieczne, jeśli obsługiwane są nieprawidłowo przez kogoś, kto nie jest przeszkolony.

Jak często należy konserwować urządzenia chłodnicze?

Częstotliwość konserwacji zależy od typu systemu, rodzaju stosowanego czynnika chłodniczego i warunków otoczenia. Na przykład mała chłodnia typu walk-in bez skraplacza będzie wymagała rzadszych przeglądów niż wyjątkowo duże wielosekcyjne urządzenie, które do chłodzenia swojej zawartości wykorzystuje amoniak.

Częstotliwość przeglądów zależy również od ilości czasu potrzebnego do wykonania określonego zadania. Rutynowa kontrola może zająć tylko 30 minut, podczas gdy wymiana zaworu rozprężnego może zająć kilka godzin w zależności od jego lokalizacji w stosunku do innych urządzeń lub od tego, czy jest dostęp przez panel dostępu lub pokrywę szybu (lub oba).

W ujęciu ogólnym, im bardziej złożony system, tym większa częstotliwość konserwacji.

Podsumowując

Najlepszym sposobem dbania o przemysłowe systemy chłodnicze jest ich regularne serwisowanie przez profesjonalistów z firmy Profitect. Ich ofertę ns serwis i konserwację przemysłowych instalacji chłodniczych znajdziesz pod adresem URL.  Podstawowe czynności konserwacyjne można również wykonywać samodzielnie, ale przed podjęciem jakichkolwiek prób należy upewnić się, że wiemy, co robimy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *