Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR?

W 1956 roku w Genewie sformułowano Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, czyli w skrócie CMR. Dokument ten wprowadził pojęcie międzynarodowego listu przewozowego. Określił on warunki dla przewozu przesyłek towarowych pomiędzy państwami Europy. List przewozowy CMR jest jednym z najważniejszych dokumentów regulujących transport towarów. W istocie jest on dowodem zawarcia umowy pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem na wykonanie usługi transportu. Stanowi on zestaw podstawowych i niezbędnych danych istotnych dla przewoźnika, który wykonuje usługę transportu, ale też jest ważnym dokumentem dla odbiorcy, stanowiącym podstawę do kontroli zawartości.

Kto musi wypełnić list przewozowy?

Konwencja nie wskazuje ściśle strony, która jest zobowiązana do wypełnienia dokumentu CMR, czyli popularnie mówiąc listu przewozowego. Jednak uznaje się, że powinien to wykonać nadawca towaru, ponieważ to on odpowiada za rzetelność danych zawartych w dokumencie. Co więcej, to nadawca odpowiada również za ewentualne szkody i koszty, jakie musiałby ponieść przewoźnik w razie nieprawdziwych czy niepełnych danych.

Jakie dane muszą znaleźć się w liście przewozowym?

Konwencja określa dokładnie, jakie dane muszą zostać wprowadzone do CMR, są to:

 • dane adresowe nadawcy i odbiorcy
 • data i miejsce przejęcia towaru przez przwoźnika
 • miejsce wydania towaru
 • określenie rodzaju towaru i jego sposób opakowania
 • określenie towarów niebezpiecznych, jeżeli takie występują
 • cechy towaru; ilość sztuk, waga, numery, inne cechy
 • instrukcje ważne do załatwienia formalności celnych

List przewozowy może również, w razie potrzeby, zawierać inne niestandardowe dane, np.:

 • zakaz przeładunku towaru
 • informację o kosztach, jakie nadawca zobowiązuje się opłacić
 • kwotę, jaką należy pobrać od odbiorcy przy wydawaniu przesyłki
 • deklarację wartości towaru, może być istotna do ubezpieczenia, oraz sumę określającą interes specjalny w dostawie
 • dodatkowe instrukcje dla przewoźnika wynikające z warunków ubezpieczenia przesyłki
 • datę przewozu, jeżeli wynika ona z dodatkowej umowy
 • zestawienie wszystkich dokumentów, jakie zostały wręczone przwoźnikowi

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w liście przewozowym CMR mogą znaleźć się jeszcze inne dodatkowe dane. List przewozowy CMR reguluje wszystkie zależności pomiędzy nadawcą, przewoźnikiem a odbiorcą. Jego znaczenie dostrzega się wówczas, gdy zachodzą sytuacje konfliktowe. Wówczas podstawą do wielu roszczeń staje się właśnie list CMR, który możesz kupić na stronie druczki.eu. Dlatego, nawet, gdy jego wypełnienie nie musi być obowiązkowe wszystkie strony powinny zgodnie dążyć do jego wyczerpującego wystawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *