Jak wygląda praca rzeczoznawcy samochodowego?

Jak wygląda praca rzeczoznawcy samochodowego?

Nie jeden kierowca był uczestnikiem kolizji. Niezależnie czy jest się poszkodowanym czy ofiarą, każdemu kierowcy przysługuje odszkodowanie w ramach ubezpieczenia OC lub AC. W takich sytuacjach zawsze zgłaszamy się do firmy ubezpieczeniowej. Bardzo często w takim przypadku konieczne będzie spotkanie z rzeczoznawcą. Od jego opinii uzależniony będzie wynik postępowania odszkodowawczego i sama kwota odszkodowania.

Praca rzeczoznawcy

Najważniejszym zadaniem rzeczoznawcy samochodowego jest odtworzenie przebiegu kolizji, a następnie ocena wielkości powstałych szkód. Rzeczoznawca przygotowuje ekspertyzę dotyczącą przyczyn kolizji oraz szkód dla firmy ubezpieczeniowej. Warto jednak wiedzieć, że rzeczoznawcy nie realizują zleceń jedynie dla firm ubezpieczeniowych. Realizują oni swoje zadania także dla sądów, warsztatów samochodowych czy producentów samochodów. Z usług rzeczoznawcy może skorzystać także osoba prywatna. Np. w sytuacji kiedy chce sprzedaż swój samochód, ale nie jest pewny jego wartości. Rzeczoznawca samochodowy jest w stanie przygotować także taką wycenę. Jednak najczęściej kierowcy korzystają z usług rzeczoznawcy kiedy nie zgadzają się z proponowaną wysokością odszkodowania przedstawioną przez firmę ubezpieczeniową. Wówczas można zlecić rzeczoznawcy wykonanie dodatkowego kosztorysu, który przedstawiony zostanie ubezpieczycielowi.

Spotkanie z rzeczoznawcą

Do spotkania z rzeczoznawcą samochodowym należy się dokładnie przygotować. Chodzi o skompletowanie odpowiednich dokumentów, takich jak polisa OC, dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy. Warto jest także przedstawić zdjęcia z miejsca kolizji jeśli takie były wówczas wykonane. Pomoże to rzeczoznawcy w ocenie sytuacji. Podczas spotkania należy bardzo dokładnie przedstawić przebieg zdarzenia. Im więcej szczegółów się poda tym lepiej. Następnie należy wskazać rzeczoznawcy wszelkie uszkodzenia jakie powstały w wyniku kolizji. Rzeczoznawca wszystkie wskazane szkody odnotuje w przygotowywanym przez siebie protokole z oględzin auta. Czasem może zdarzyć się sytuacja, w której rzeczoznawca poprosi o przeprowadzenie oględzin w warsztacie samochodowym. Nie wszystkie bowiem powstałe szkody od razu widoczne są gołym okiem.

Kto może zostać rzeczoznawcą?

Aby móc wykonywać zawód rzeczoznawcy samochodowego należy spełnić ściśle określone kryteria. Przede wszystkim posiadać należy minimum wykształcenie średnie. Konieczna będzie także wcześniejsza praktyka w zawodzie związanym z branżą motoryzacyjną. Oczywiście obowiązkowe jest także posiadanie prawa jazdy. Istotne, aby było to prawo jazdy nie tylko na kategorię B. Jeśli kandydat spełnia powyższe kryteria formalne może odbyć kilkumiesięczny kurs rzeczoznawcy samochodowego, a po jego ukończeniu zdać pozytywnie egzamin. Ostatnim etapem jest uzyskanie wpisu do ministerialnej listy rzeczoznawców samochodowych. Jak zatem widać nie jest to zawód, który łatwo jest zdobyć. Warto jednak jest się o to postarać. Jest to bowiem zawód, z którym łączy się niemałe wynagrodzenie.

Więcej o zawodzie i pracy rzeczoznawcy samochodowego możesz przeczytać na stronie: www.tbekspert.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *