Jak wygląda windykacja długu?

Jak wygląda windykacja długu?

Windykacja długów to bardzo często spotykana praktyka, gdy konkretne osoby zalegają ze spłatą zobowiązania, a firma lub bank chcą odzyskać swoją należność. Składa się ona z kilku etapów, na których podejmowane są konkretne czynności. Czym zatem jest windykacja długu? Z jakich etapów się składa? Odpowiedzi wraz z przydatnymi informacjami poniżej.

Etap polubowny — wezwania do zapłaty

Pierwszym etapem windykacji po powstaniu długu jest etap polubowny. Trwa on zazwyczaj od ok. drugiego miesiąca po zaprzestaniu spłacania rat np. pożyczek czy kredytów, choć wierzyciel może wdrożyć go szybciej. Firma windykacyjna w imieniu wierzyciela w takim wypadku wysyła listy papierowe — monity, e-maile, SMS-y z ponagleniem lub próbuje się skontaktować i wyjaśnić sprawę telefoniczne. Bardzo często za wykonanie telefonu lub wysłanie monitu naliczana jest dodatkowa opłata do długu. Może być to kilka — kilkanaście złotych, dlatego warto przy podpisywaniu umowy sprawdzić, czy działania windykacyjne nie powiększą znacznie naszego ewentualnego zadłużenia. Gdy te rezultaty nie przyniosą skutku, firma windykacyjna wysyła swojego pracownika-windykatora który osobiście informuje o długu i prosi o jego spłatę. Windykator nie ma takich samy praw jak komornik i działa jako osoba prywatna. Nie musimy informować go o jakichkolwiek danych czy majątku lub nawet z nim rozmawiać. Windykacja długu może być uciążliwa dla wierzyciela, ale działania zgodnie z prawem mają wymóc na nim spłatę zobowiązań.

Etap polubowny — próba ugody

Kolejnym etapem windykacji długu jest próba zawarcia ugody. Gdy powyższe działania nie przyniosły skutku, a suma zadłużenia jest już znaczna, firma windykacyjna w imieniu klienta próbuje wynegocjować częściową spłatę lub rozłożenie należności na raty — w zależności od poleceń wierzyciela. Wraz z regularnymi monitami czy telefonami z propozycją polubownego załatwienia sprawy zbliża się ostatni etap windykacji.

Etap sądowy

Jeśli windykacja polubowna nie przynosi rezultatu, firma windykacyjna w imieniu wierzyciela lub sam wierzyciel, mogą złożyć pozew sądowy o uznanie długu i uzyskanie klauzuli wykonalności. Gdy takowy otrzymają na podstawie umowy i danych nt. naszego kredytu czy pożyczki – firma windykacyjna dostarcza monit z wyrokiem sądowym. Najczęściej na spłatę takiego zobowiązania dłużnik ma ok. miesiąca. Po tym czasie wierzyciel lub firma windykacyjna działająca w imieniu wierzyciela mogą skierować sprawę do komornika. Jest on urzędnikiem państwowym, może zabrać nam część pensji lub zablokować konto bankowe. Jest to ostatni etap windykacji, który ma na celu efektywne odebranie należności.

Więcej informacji o tym jak wygląda windykacja należności dowiesz się ze strony – https://buzzz24.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *