Mobbing i jego wpływ na zdrowie psychiczne

Mobbing i jego wpływ na zdrowie psychiczne

Czas spędzony w pracy stanowi dużą część życia każdego z nas. Stres wynikający z konieczności odpowiedniego wypełnienia obowiązków zawodowych jest niekiedy nieunikniony. Sytuacje stresowe mogą jednak wiązać się nie tylko z wykonywanymi obowiązkami i narastającą ilością zadań do wykonania, ale mogą wynikać ze złej atmosfery, która panuje w miejscu pracy. Jeżeli dodatkowo spotykamy się z szykanami ze strony współpracowników czy przełożonych, co przekłada się na rosnący niepokój i wypalenie, możemy mówić o mobbingu. To negatywne zjawisko wpływa nie tylko na nasze życie zawodowe, ale również prywatne. Jakie konsekwencje niesie mobbing dla osoby poszkodowanej?

Czym jest mobbing?

Mobbing możemy określić jako uporczywe i świadome nękanie pracownika, którego konsekwencją jest obniżenie poczucia własnej wartości, wypalenie zawodowe i nieustające poczucie zagrożenia. Zachowania i metody zastraszania mogą być kierowane ze strony zarówno współpracowników, jak i przełożonych i mogą przybierać formę nękania w postaci werbalnej i niewerbalnej. Zachowania wpisujące się w definicję mobbingu to przede wszystkim słowne poniżanie i obrażanie, kierowanie gróźb, złośliwe żartowanie. Zachowania takie mogą mieć również postać bierną i ujawniać się w lekceważeniu, izolowaniu z grupy czy pomijaniu w merytorycznych dyskusjach i podejmowaniu zespołowych decyzji. Konsekwencją takich działań jest doprowadzenie prześladowanego do rozstroju nerwowego i psychicznego oraz zniwelowanie jego poczucia przydatności na polu zawodowym.

Jaki wpływ na poszkodowanego ma mobbing?

Na konsekwencje mobbingu w ujęciu indywidualnym składa się szereg zaburzeń psychicznych u osoby będącej ofiarą takich działań. Lęk i napięcie związane z mobbingiem mają przełożenie na sferę somatyczną, poznawczą i behawioralną poszkodowanego. Osoby dotknięte mobbingiem mogą skarżyć się więc nie tylko na poczucie beznadziei, wypalenia zawodowego i niepokoju, ale także bóle głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia i słyszenia oraz kołatanie serca. Konsekwencje mobbingu w sferze psychicznej manifestują się przede wszystkim poprzez nieustanne odczuwanie lęku, unikanie sytuacji stresowych, pojawienie się objawów stresu pourazowego. Ostatecznie może to prowadzić do depresji, rozkładu życia rodzinnego i poważnych zaburzeń zdrowotnych.  Dlatego tak ważne jest zmierzenie się z problemem i podjęcie działań mających na celu nie tylko wyeliminowanie problemu mobbingu, ale także podjęcie terapii u radomskiego psychiatry, który pozwoli zmierzyć się z tą złożoną i wyniszczają sprawą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *