Na czym polega projektowanie graficzne i skład DTP

Na czym polega projektowanie graficzne i skład DTP

Skład DTP (skrót angielskiego określenia Desktop Publishing, czyli publikowanie zza biurka) oznacza ogół czynności koniecznych do przygotowania publikacji do druku lub rozpowszechniania w formie elektronicznej. Publikacją może być książka, czasopismo, kalendarz, a także wszelkiego rodzaju broszury, ulotki czy opakowania.

Praca grafika DTP

Praca operatora DTP nad materiałem do druku rozpoczyna się od załadowania nadesłanego tekstu oraz ilustracji do odpowiednich programów. Tekst jest sprawdzany i przesyłany do ewentualnej korekty, a ilustracje przygotowane do publikacji w programach graficznych. Po tych czynnościach wstępnych następuje właściwa praca, czyli tzw. skład i łamanie tekstu.

Pierwszą decyzją, jaka należy podjąć jest wybranie formatu publikacji. Decyzje ten zazwyczaj podejmuje wydawca. W przypadku czasopism, publikacji cyklicznych i seryjnych, operator pracuje na bazie przygotowanego wcześniej layoutu, czyli szablonu wyglądu poszczególnych stron oraz powtarzalnych elementów publikacji.

Samo łamanie i skład tekstu DTP to nic innego, jak umieszczanie go wraz z ewentualnymi ilustracjami w kolumnach na stronicach publikacji, a następnie formatowanie, czyli nadanie odpowiedniego wyglądu w akapitach. W przypadku jednorazowych publikacji na tym etapie wybiera się krój pisma, rozmiar interlinii, style nagłówków i cytatów. W przypadku publikacji seryjnych- wszystkie te parametry są już ustalone, a operator jedynie dopasowuje tekst w taki sposób, aby publikacja była zgodna z zaprojektowanym wcześniej layoutem. Tak złożoną publikację przeważnie wysyła się do zatwierdzenia, często w postaci wydruków kontrolnych robionych na zwykłej drukarce, które pokazują przyszły wygląd dzieła.

Jeśli skład został zatwierdzony- operator DTP nanosi uwagi dla drukarza i introligatora i zapisuje publikację w postaci pliku postscriptowego lub PDF. Ostatnią czynnością w ramach prac DTP jest sprawdzenie poprawności wydruku próbnego nadesłanego przez drukarnię.

Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne jest ściśle związane z przygotowywaniem publikacji, ale dotyczy głownie warstwy wizualnej dzieła. Grafik przygotowuje więc ilustracje, projekty stron tytułowych oraz okładki, a czasem pełnego layoutu. W niektórych przypadkach, jeśli wydawnictwo nie chce korzystać z popularnych krojów czcionek, może również zlecić grafikowi wykonanie projektu typograficznego.

Graphic designer może również pracować w agencji reklamowej czy działach projektowych firm różnych branż. Zajmuje się tworzeniem znaków firmowych (logo przedsiębiorstwa lub produktu), projektowanie opakować, plakatów reklamowych, a także stron internetowych. Grafik współpracuje przeważnie z dyrektorem artystycznym, który przygotowuje ogólne zasady projektu zleconego do wykonania przez grafika.

Firmy zajmujące się składem DTP:

 • Studio Grafpa
  os. Oświecenia 55/85, 31-636 Kraków
  Strona www | [email protected]
 • BTD SERVICES
  ul. Polska 6, 56-300 Milicz
 • Ponad
  ul. Orfeusza 18/11, 80-299 Gdańsk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *