Od 2018 roku nowe przepisy Kodeksu Pracy. Jakie czekają nas zmiany w prawie?

Od 2018 roku nowe przepisy Kodeksu Pracy. Jakie czekają nas zmiany w prawie?

2018 r. to kolejne nowe zmiany w kodeksie pracy. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć między innymi umów cywilnoprawnych, premii dla pracowników oraz urlopów wypoczynkowych. Rząd stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy pracy są przestarzałe, gdyż zostały ustalone ponad 40 lat temu. Zmiany muszą zostać wprowadzone, ponieważ zmienia się sytuacja na rynku pracy oraz wszelkie normy prawne wymagają kodyfikacji. Najprościej mówiąc nowe przepisy pracy mają ograniczyć biurokrację oraz zlikwidować te przepisy, które pozwalają przedsiębiorcom do nadużyć.

Kto stworzy nowe przepisy pracy?

Obecna Rada Ministrów powołuje w tym celu specjalną komisję kodyfikacyjną prawa pracy. Do zadań komisji będzie opracowanie dwóch projektów, którymi będą: kodeks pracy oraz kodeks zbiorowego prawa pracy. W skład komisji wchodzi 14 najlepszych przedstawicieli nauki i praktyki prawa pracy.

Elżbieta Rafalska-Szefowa resortu pracy powiedziała, że po zmianach takich jak wprowadzenie stawki minimalnej oraz likwidacja pierwszej dniówki teraz nadeszła pora, aby kompleksowo uporządkować obszar przypisów w pracy. Komisja ma również prowadzić więcej uprawnień dla pracowników, którzy zatrudnieni są na umowach cywilnoprawnych oraz innych umowach śmieciowych.

Jakie czekają nas zmiany w urlopach?

Przede wszystkim na początek zostanie wprowadzone to iż urlop, który jest nabywany przez pracownika musi zostać wykorzystany w tym samym roku kalendarzowym. Wprowadzone to zostało ze względu na to, iż urlop ma służyć temu, aby pracownik wypoczął i zregenerował siły, a nie po to, aby go przekładać na następny rok. Obecnie każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest na umowę o pracę przysługuje od 20 do 26 dni urlopu w roku, a po zmianach każdy będzie miał do wykorzystania aż 26 dni urlopu.

Jakie pojawią się regulację w premiach uznaniowych?

W premii uznaniowych kodeks pracy ma zamiar wprowadzić ograniczenia dotyczące uznaniowych składników pensji, czyli tych, do których zaliczana jest premia uznaniowa. Celem tej zmiany jest zagwarantowanie pracownikowi stałej pewnej wypłaty miesięcznej. Dzięki temu pracownik zatrudniony na umowę dokładnie będzie wiedział, iż jego wypłata nie będzie mogła być niższa od ustalonego wcześniej pułapu.

Czy zostaną wprowadzone nowe rodzaje umów?

W przypadku umów śmieciowych zmiany w kodeksie pracy mają dotyczyć zakończenia wszystkich umów śmieciowych, czyli tak zwanych umów na zlecenie oraz umów o dzieło i wprowadzenie jedynie dwóch rodzajów umów, czyli pełnego etatu, oraz umowy nieetatowej. Pierwsza umowa będzie nakładała się z dzisiejszą umowę o pracę, zaś ta druga umowa będzie podobna do umowy zlecenie, z tym że tutaj umowa nieetatowa będzie przeznaczona dla osób, które pracują maksymalnie 16 godzin na tydzień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *