Reforma szkolnictwa wyższego habilitacja

Reforma szkolnictwa wyższego habilitacja

Nowy projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, który przedstawił sam szef resortu nauki Jarosław Gowin jasno deklaruje wsparcie dla uczelni. Wspomina też o urlopach rodzicielskich dla doktorantów oraz zrównaniu wieku emerytalnego do 65 roku życia bez względu na płeć.

W projekcie ustawy możemy przeczytać o między innymi habilitacji, która będzie teraz tylko uprawnieniem do prowadzenia doktorantów i nie będzie posiadać żadnych dodatkowych uprawnień.

Kolejną ważną sprawą jest to także prawa do nadawania stopni doktora oraz prawa do nadawania stopni doktora habilitowanego będą miały tylko i wyłącznie osoby, które posiadają wysoką kategorię badawczą.

Żeby zostać profesorem nadzwyczajnym nie będzie trzeba posiadać habilitacji i będzie mógł nim zostać każdy dydaktyk, ale pod jednym warunkiem takim, że będzie musiał pochwalić się osiągnięciami dydaktycznymi.

Jakie będą kryteria, aby osiągnąć habilitację?

Niestety pojawia się problem, gdyż nie ma z góry jasno określonych kryteriów, ale możemy spodziewać się, że będzie losowanie recenzentów. Ponownie ma zostać wprowadzona superrecenzja, w której już dawno zrezygnowaliśmy, ponieważ było to po prostu zwykłe źródło patologii oraz secundo czy jasnego określenia kryteriów przez dydaktyków, dzięki którym uzyskamy profesurę.

Najczęściej o awansach i funkcjach dydaktycznych decyduje sama uczelnia. Bardzo często wymagają oni jedynie odpowiedniego stażu pracy.

Czy otworzą się nowe drzwi do kariery Akademickiej?

Nowa konstytucja dla nauki tworzy dla wybitnych dydaktyków nowe możliwości kariery. Do tej pory jedynie osoba, która posiadała minimum stopień naukowy doktora habilitowanego, mogła zostać zatrudniona na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Nauczyciel akademicki bez posiadania tytuł habilitacji będzie mógł bez przeszkód wspinać się po ścieżce kariery I awansować na stanowisko profesora uczelni.

Nowy pomysł, który został wprowadzony przez reformę ma za zadanie ułatwić uzyskiwanie stopnia habilitacji, dla osób o najwybitniejszych wynikach, którzy biorą udział w różnych konkursach I zdobywają nagrody.

Projekt ustawy wprowadza jeszcze jeden ważny szczegół, który wszystkich ucieszy, ponieważ przewiduje on zwiększenie wynagrodzenia dla wszystkich nauczycieli akademickich. Jeden z głównych czynników, który miał wpływ na podwyżki są polscy naukowcy.

Termin planowania wejścia w życie nowej ustawy, resort nauki zaplanował na 1 października 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *