Terapia pedagogiczna studia podyplomowe – co warto wiedzieć?

Terapia pedagogiczna studia podyplomowe – co warto wiedzieć?

Studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej to szansa na poszerzenie swoich kompetencji, a także możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Dla kogo przeznaczone są te studia?

Studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej stanowią wyjątkową szansę dla osób, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą potrzebującymi szczególnego wsparcia. Co warto wiedzieć o tym kierunku studiów?

Terapia pedagogiczna studia podyplomowe – co warto wiedzieć?

Studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej to doskonała propozycja dla osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą, szczególnie tymi, które wymagają specjalnej uwagi w procesie edukacyjnym. Studia przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1459).

Program jest skierowany zarówno do nauczycieli, pedagogów szkolnych, jak i innych specjalistów z obszaru edukacji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie diagnozy i wsparcia pedagogicznego. To także świetny wybór dla osób chcących podjąć pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach wspierających rozwój dzieci i młodzieży. Program skierowany jest też do absolwentów różnych kierunków, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą poszerzyć swój zakres kompetencji. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na tym kierunku potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Więcej informacji o studiach podyplomowych z diagnozy i terapii pedagogicznej można znaleźć na stronie: https://www.ire-studia.edu.pl/studia-podyplomowe/pedagogika-specjalna/terapia-pedagogiczna/

Co dają studia podyplomowe z terapii pedagogicznej?

Studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej kładą nacisk na rozwijanie umiejętności diagnozowania trudności edukacyjnych oraz umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Program obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z psychologią rozwoju dzieci i młodzieży, wspomaganiem procesu nauczania i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Koncentruje się na naukowych fundamentach pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej oraz pracy socjalnej. Dzięki temu uczestnicy mogą zdobyć wiedzę niezbędną do profesjonalnej diagnostyki i wsparcia dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Studia obejmują też zagadnienia dotyczące podstaw prawnych udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dzięki elastycznemu trybowi online studenci mogą dostosować naukę do własnego harmonogramu, co pozwala na pogodzenie studiów z pracą lub innymi obowiązkami. Wirtualne środowisko edukacyjne umożliwia naukę z dowolnego miejsca, wykorzystując nowoczesne narzędzia technologiczne.

Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci studiów z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej?

Absolwenci studiów podyplomowych z diagnozy i terapii pedagogicznej mają duże możliwości rozwoju. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na efektywne działanie w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach specjalnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Ponadto absolwenci znajdują zatrudnienie jako specjaliści do spraw edukacji w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych oraz prywatnych centrach wsparcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki kompleksowej wiedzy i umiejętnościom w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej są oni w stanie skutecznie wspierać rozwój każdego ucznia, niezależnie od jego indywidualnych potrzeb i zdolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *