Zarządzanie zespołem i motywacja pracowników

Zarządzanie zespołem i motywacja pracowników

Najważniejszym elementem całego zespołu jest oczywiście jej fundament, czyli szef. To on głównie wpływa na zaangażowanie i motywację swoich pracowników, a także dba o dobre wzajemne relacje między nim a pracownikami, a także między samymi pracownikami to w momencie, gdy nie ma go w firmie. Jest on jednocześnie szefem, jak również liderem, który bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za odpowiednie formowanie oraz zarządzanie całym zespołem.

Jak zarządzać zespołem i motywować pracowników?

Na początku, gdy dopiero zaczynamy tworzenie struktur w naszej firmie to wtedy właśnie musimy wybrać najlepsze osoby spośród naszych pracowników, które staną się z kandydatami na liderów zespołu. Najczęściej wybierana jest ta osoba która posiada bogate doświadczenie oraz wiedzę i utożsamia się z firmą, czyli chce sam od siebie pracować i poświęcać się dla celów firmy.

Najlepszy pracownik będzie, wtedy kiedy on sam będzie wyznaczał sobie cele podobne do organizacji oraz będzie posiadał wiele wspólnych cech, które będą mu pomagać w wykonywaniu obowiązków w firmie.

Żeby dokładnie dowiedzieć się podczas rekrutacji najcenniejszych dla nas informacji musimy przeprowadzić testy osobowości, umiejętności oraz dać kandydatowi wypełnić odpowiednie kwestionariusze, które będą dotyczyć motywacji, oraz przeprowadzą dla nas wywiad, aby sprawdzić, czy kandydat ma bogate doświadczenie.

Żeby zarządzać zespołem pracodawca musi sam stać się liderem, którego będą szanować inni oraz będzie on prowadził swoją grupę do osiągania wyznaczonych celów.

Lider powinien:

  • szczególnie uważać i panować nad swoimi emocjami
  • być zdecydowany i podejmować najważniejsze decyzje w firmie
  • dostrzegać wszystkie zbędne wady swoje, a także z całej grupy
  • łatwo nawiązywać współpracę i szybko dogadywać się z innymi pracownikami
  • motywować innych do pracy
  • posiadać samodyscyplinę
  • odkrywać ukryte potencjały każdego pracownika

Najlepsi Liderzy na rynku to osoby, które potrafią codziennie siebie motywować, a także motywować cały swój zespół pracowników. Żeby jednak można było motywować pracowników musi on najpierw poznać ich potrzeby oraz ustalić odpowiednie działania do oczekiwań ludzi i ich umiejętności. Wystarczy podzielić zadania na różnych pracowników i wtedy łatwiej można ocenić każdy zadanie osobiście i zmotywować pracowników do efektywniejszej pracy.

Najczęściej i najwięcej osób jest motywowanych poprzez finanse, ale pracowników możemy motywować na różne inne sposoby

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na motywowanie naszych ludzi w zespole jest zmiana ich obowiązków. Możemy zmienić ich monotonność pracy, aby podnieść tym samym ich efektywność oraz ich rozwój. Dodatkowym zastrzykiem motywacyjnym jest włączenie pracowników, kiedy podejmujemy kluczowe decyzje dla całego zespołu i całej firmy.

Czasami jednak kiedy mamy do czynienia z osobą, która nie chce wykonywać nowych zadań to może to niestety negatywnie wpłynąć na wykonywaną pracę całego zespołu, więc jeżeli pracownik chcę zostać przy obecnych zadaniach to najlepiej dać mu możliwość wykonywania pracy, którą lubi i robi najlepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *