Znaczenie kielichów mszalnych podczas mszy świętej

Znaczenie kielichów mszalnych podczas mszy świętej

Kielich mszalny czyli tradycyjne naczynie liturgiczne, używane podczas sprawowania mszy świętej.

Kielichy liturgiczne

Kielichy liturgiczne są symbolem Boga oraz męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Święty Paweł w Liście do Koryntian (1 Kor 10,16) pisał: “Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestniczeniem we Krwi Chrystusa”. W opisie Wieczerzy Pańskiej przeczytać można o kielichu: błogosławieństwa (Mk 14, 23), cierpienia (Mt 20, 22), życia wiecznego (J 6, 55). We wczesnym chrześcijaństwie można spotkać różne określenia kielicha np. poculum mysticum (Ambroży), vas dominicum (Atanazy), vas mysticum (Synesius).

Kielich mszalny jest również symbolem Komunii Wiernych z Duchem Świętym. Jest to duchowe zjednoczenie się wszystkich wiernych z Duchem Świętym, który jest Miłością. Święty Ambroży uważał, iż skała z której wypłynęła woda po uderzeniu laską przez Mojżesza jest znakiem kielicha dotkniętego Bożym Słowem, który daje życie wieczne.

Święty Hieronim widział w kielichu mękę Chrystusa oraz przymierze między Bogiem a człowiekiem. Kielich ukazuje cierpienie i mękę Jezusa Chrystusa i jednocześnie radość ze zmartwychwstania i życie wieczne.

Rodzaje kielichów mszalnych

Na przestrzeni lat wykształciły się różne formy kielichów. Używano kielichów szklanych, złotych i srebrnych. Kielichy bogato zdobiono, przedstawiano na nich Ostatnią Wieczerzę, Mojżesza z laską, Mojżesza przed krzakiem gorejącym lub inne ważne wydarzenia ze Starego lub Nowego Testamentu. Obecnie kielich mszalny powinien zostać wykonany z metalu szlachetnego. Zanim zostanie użyty w czasie mszy świętej musi zostać poświęcony. Pobłogosławienia kielicha może dokonać każdy kapłan używając odpowiedniej modlitwy. Takie poświęcenie oznacza, iż kielich może być używany jedynie w celach eucharystycznych. Kielichy mszalne są wykonywane przez Pracownie Brązownicze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *